Alderssyn, tap av akkommodasjonsevne på grunn av alder