Antipyrese, (av anti- og gr. 'ild'), kunstig senking av legemstemperaturen hos feberpasienter, enten ved å minske varmeproduksjonen (ved kinin, acetylsalisyl), eller ved å øke varmetapet ved kalde bad og nedkjøling. Antipyrese brukes i dag ved ekstremt høye kroppstemperaturer, men ikke ved vanlig feberbehandling. Her brukes midler som angriper sykdomsårsaken, f.eks. penicillin ved lungebetennelse (pneumoni).