Arbeidsterapi, tidligere navn på ergoterapi, behandling som har til hensikt å bedre eller vedlikeholde en pasients tilstand ved metodisk bruk av aktiviteter basert på pasientens egeninnsats.