Aromastoffer, oftest flyktige, velluktende oljer, som utvinnes ved destillasjon eller uttrekk med egnet løsningsmiddel (bl.a. krydder).