tilsetningsstoffer

Artikkelstart

Tilsetningsstoffer er stoffer som tilsettes i matvarer, vanligvis i små mengder for å oppfylle et bestemt teknologisk behov. Behovet kan oppstå under produksjon, pakking, transport, lagring og salg. Tilsetningsstoffer kan for eksempel forbedre holdbarheten, utseendet, smaken eller konsistensen av matvaren. Tilsetningsstoffene er vanligvis kjemisk definerte, og derfor regnes for eksempel krydder vanligvis ikke som tilsetningsstoffer.

Tilsetningsstoffene deles vanligvis i klasser og underklasser etter deres kjemiske struktur og/eller virkemåte, for eksempel aromastoffer, søtstoffer og konserveringsstoffer.

Mange av de stoffene som er godkjent som tilsetningsstoffer, finnes også naturlig i næringsmidler; for eksempel inneholder en del bærsorter konserveringsmidler som sorbinsyre og benzosyre. Vitaminer som vitamin C (E300), vitamin E (E307) og B 2 (E101) finnes også blant tilsetningsstoffene.

Det er ikke noe prinsipielt skille mellom «naturlige» og «kunstige» tilsetningsstoffer. Alle tilsetningsstoffer må kontrolleres etter de samme retningslinjene når det gjelder mulige skadevirkninger. At et stoff er et naturprodukt, er ingen garanti for at det ufarlig.

Moderne industriproduksjon og distribusjon av næringsmidler lar seg ikke gjennomføre uten bruk av tilsetningsstoffer. Men alle de nordiske landene fører en meget restriktiv politikk med hensyn til godkjennelse av tilsetningsstoffer, og listene over godkjente stoffer blir revidert regelmessig.

Kontroll

Det er de som produserer, importerer og selger som har ansvaret for at tilsetningsstoffene brukes og merkes riktig. De er pålagt å ha systemer som sørger for at dette blir ivaretatt. Myndighetenes kontroll består først og fremst i å sørge for at produsenter og importører kjenner til og følger de regler som gjelder. Det er ikke praktisk mulig for myndighetene å kontrollere hvert enkelt produkt som er i handelen. Myndighetene tar ut prøver av mat ved import, i butikker og hos næringsmiddelprodusentene. Slik stikkprøvekontroll skjer dels ved sjekking av merkingen og dels ved analyser. Det er det lokale mattilsynet som utfører denne type kontroller. Resultatene fra kontrollene brukes til å fange opp eventuelle feil, slik at de kan bli rettet. Mattilsynet gjennomfører større analyseprosjekter rettet mot spesielle stoffer.

Godkjente stoffer

Alle godkjente tilsetningsstoffer skal være oppført på Mattilsynets liste over godkjente tilsetningsstoffer. Forskriften om tilsetningsstoffer er i tråd med EUs direktiver. Det er forbudt å bruke andre stoffer enn de som står på denne listen. Brukstillatelsen kan variere med matvaregruppe. Det er for eksempel overhodet ikke tillatt å bruke tilsetningsstoffer i helmelk eller fløte; natriumglutamat er tillatt i mange kjøttvarer, men ikke i barnemat og så videre.

Merking

Tilsetningsstoffer skal angis på emballasjen med klassenavn og et spesifikt navn eller kodenummer. Det finnes et internasjonalt kodesystem for merking av tilsetningsstoffer, E står for Europa. For eksempel har benzosyre kodenummeret E210. På denne måten kan de som bør unngå bestemte stoffer, for eksempel allergikere, få den nødvendige informasjon.

E-nummer og navn på tilsetningsstoff

Listen under er et eksempel på tillatte tilsetningsstoffer. Listen revideres og oppdateres kontinuerlig, og små endringer kan derfor ha forekommet siden denne versjonen fra 2006. Stoffnavnene skal brukes ved merking av tilsetningsstoffer i næringsmidler. En del stoffer er listet med flere spesifikke navn. Det er restriksjoner i bruken av noen stoffer.

E-nummer

Navn
E100 Kurkumin
E101 Riboflaviner
E101 Riboflavin-5'-fosfat
E102 Tartrazin
E104 Kinolingult
E110 Paraoransje
E120 Karminer
E122 Azorubin
E123 Amarant
E124 Nykockin
E127 Erytrosin
E128 Rød 2G
E129 Allurarød AC
E131 Patentblå V
E132 Indigokarmin
E133 Briljantblå FCF
E140 Klorofyll
E140 Klorofyll og klorofylliner
E140 Klorofylliner
E141 Klorofyll- og klorofyllin-kobberkompleks
E141 Klorofyllin-kobberkompleks
E141 Klorofyll-kobberkompleks
E142 Grønn S
E150a Karamell
E150b Karamell (kaustisk-sulfittprosess)
E150c Karamell (ammoniakkprosess)
E150d Karamell (ammoniakk-sulfittprosess)
E151 Briljantsvart BN
E153 Vegetabilsk karbon
E154 Brun FK
E155 Brun HT
E160a Karotener
E160a Betakaroten
E160b Annattoekstrakter
E160c Paprikaekstrakt
E160d Lykopen
E160e Beta-apo-8' karotenal (C30)
E160f Beta-apo-8'-karotensyre-etylester (C30)
E161b Lutein
E161b Kantaxantin
E162 Rødbetfarge
E163 Antocyaner
E170 Kalsiumkarbonat
E171 Titandioksid
E172 Jernoksider og -hydroksider
E173 Aluminium
E174 Sølv
E175 Gull
E180 Litolrubin BK
E200 Sorbinsyre
E202 Kaliumsorbat
E203 Kalsiumsorbat
E210 Benzosyre
E211 Natriumbenzoat
E212 Kaliumbenzoat
E213 Kalsiumbenzoat
E214 Etyl-p-hydroksybenzoat
E215 Natriumetyl-p-hydroksybenzoat
E216 Propyl-p-hydroksybenzoat
E217 Natriumpropyl-p-hydroksybenzoat
E218 Metyl-p-hydroksybenzoat
E219 Natriummetyl-p-hydroksybenzoat
E220 Svoveldioksid
E221 Natriumsulfitt
E222 Natriumhydrogensulfitt
E223 Natriumdisulfitt
E224 Kaliumdisulfitt
E226 Kalsiumsulfitt
E227 Kalsiumhydrogensulfitt
E228 Kaliumhydrogensulfitt
E234 Nisin
E235 Natamycin
E239 Heksametylentetramin
E242 Dimetyldikarbonat
E249 Kaliumnitritt
E250 Natriumnitritt
E251 Natriumnitrat
E252 Kaliumnitrat
E260 Eddiksyre
E261 Kaliumacetat
E262 Natriumacetat
E262 Natriumdiacetat
E263 Kalsiumacetat
E270 L-Melkesyre
E270 Melkesyre
E280 Propionsyre
E281 Natriumpropionat
E282 Kalsiumpropionat
E283 Kaliumpropionat
E284 Borsyre
E284 Borsyre og natriumtetraborat
E285 Natriumtetraborat
E290 Karbondioksid
E296 Eplesyre
E296 L-Eplesyre
E297 Fumarsyre
E300 Askorbinsyre
E301 Natriumaskorbat
E302 Kalsiumaskorbat
E304 Askorbylpalmitat
E304 Askorbylstearat
E306 Tokoferolrikt ekstrakt
E307 Alfa-tokoferol
E308 Gamma-tokoferol
E309 Delta-tokoferol
E310 Propylgallat
E311 Oktylgallat
E312 Dodecylgallat
E315 Erytorbinsyre
E316 Natriumerytorbat
E320 Butylhydroksyanisol (BHA)
E321 Butylhydroksytoluen (BHT)
E322 Lecitin
E325 Natriumlaktat
E326 Kaliumlaktat
E327 Kalsiumlaktat
E330 Sitronsyre
E331 Dinatriumsitrat
E331 Mononatriumsitrat
E331 Natriumsitrater
E331 Trinatriumsitrat
E332 Kaliumsitrater
E332 Monokaliumsitrat
E332 Trikaliumsitrat
E333 Dikalsiumsitrat
E333 Kalsiumsitrater
E333 Monokalsiumsitrat
E333 Trikalsiumsitrat
E334 Vinsyre
E335 Dinatriumtartrat
E335 Mononatriumtartrat
E335 Natriumtartrater
E336 Dikaliumtartrat
E336 Monokaliumtartrat
E337 Natriumkaliumtartrat
E338 Fosforsyre
E339ii Dinatriumfosfat
E339iii Trinatriumfosfat
E339i Mononatriumfosfat
E340ii Dikaliumfosfat
E340iii Trikaliumfosfat
E340i Monokaliumfosfat
E341ii Dikalsiumfosfat
E341iii Trikalsiumfosfat
E341i Monokalsiumfosfat
E243ii Dimagnesiumfosfat
E243i Monomagnesiumfosfat
E350 Natriummalat
E350 Natriumhydrogenmalat
E350 Natriummalater
E351 Kaliummalat
E352 Kalsiummalat
E352 Kalsiumhydrogenmalat
E353 Metavinsyre
E354 Kalsiumtartrat
E355 Adipinsyre
E356 Natriumadipat
E363 Ravsyre
E380 Triammoniumsitrat
E385 Kalsiumdinatrium-etylen-diamin-tetra-acetat (kalsiumdinatrium- EDTA)
E400 Alginsyre
E401 Natriumalginat
E402 Kaliumalginat
E403 Ammoniumalginat
E404 Kalsiumalginat
E405 Propylenglykolalginat
E406 Agar
E407 Karragenan
E407a Bearbeidet eucheuma-tang
E410 Johannesbrødkjernemel
E412 Guarkjernemel
E413 Tragakant
E414 Akasiegummi (gummi arabicum)
E415 Xantangummi
E416 Karayagummi
E417 Tarakjernemel
E418 Gellan gummi
E420 Sorbitol
E420 Sorbitolsirup
E421 Mannitol
E422 Glyserol
E425 Konjac
E425 Konjacglukomannan
E425 Konjacgummi
E431 Polyoksyetylen(40)stearat
E432 Polyoksyetylen(20)sorbitanmonolaurat
E433 Polyoksyetylen(20)sorbitanmonooleat
E434 Polyoksyetylen(20)sorbitanmonopalmitat
E435 Polyoksyetylen(20)sorbitanmonostearat
E436 Polyoksyetylen(20)sorbitantristearat
E440 Amidert pektin
E440 Pektin
E440 Pektiner
E442 Ammoniumfosfatider
E444 Sakkaroseacetatisobutyrat
E445 Glyserolestere av trekolofonium
E450i Dinatriumdifosfat
E450ii Trinatriumdifosfat
E450iii Tetranatriumdifosfat
E450iv Dikaliumdifosfat
E450vi Dikalsiumdifosfat
E450vii Monokalsiumdifosfat
E450v Tetrakaliumdifosfat
E451i Pentanatriumtrifosfat
E451ii Pentakaliumtrifosfat
E452i Natriumpolyfosfater
E452ii Kaliumpolyfosfater
E452iii Natriumkalsiumpolyfosfater
E452iv Kalsiumpolyfosfater
E459 Betasyklodekstrin
E460 Mikrokrystallinsk cellulose
E460 Cellulosepulver
E461 Metylcellulose
E463 Hydroksylpropylcellulose
E464 Hydroksypropylmetylcellulose
E465 Metyletylcellulose
E466 Karboksymetylcellulose
E466 Natriumkarboksymetylcellulose
E468 Kryssbundet natriumkarboksymetylcellulose
E469 Enzymatisk hydrolysert karboksymetylcellulose
E470a Natrium-, kalium- og kalsiumsalter av fettsyrer
E470b Magnesiumsalter av fettsyrer
E471 Mono- og diglyserider av fettsyrer
E472a Eddiksyreestere av mono- og diglyserider av fettsyrer
E472b Melkesyreestere av mono- og diglyserider av fettsyrer
E472c Sitronsyreestere av mono- og diglyserider av fettsyrer
E472d Vinsyreestere av mono- og diglyserider av fettsyrer
E472e Mono- og diacetylvinsyreestere av mono- og diglyserider av fettsyrer
E472f Blandete eddik- og vinsyreestere av mono- og diglyserider av fettsyrer
E473 Sukroseestere av fettsyrer
E474 Sukroseestere i blanding med mono- og diglyserider
E475 Polyglyserolestere
E476 Polyglyserolpolyrisinolat
E477 Propylenglykolestere
E479b Termisk oksidert soyabønneolje omsatt med mono- og diglyserider av fettsyrer
E481 Natriumstearoyllaktylat
E482 Kalsiumstearoyllaktylat
E483 Stearyltartrat
E491 Sorbitanmonostearat
E492 Sorbitantristearat
E493 Sorbitanmonolaurat
E494 Sorbitanmonooleat
E495 Sorbitanmonopalmitat
E500 Natriumkarbonat
E500 Natriumhydrogenkarbonat
E500 Natriumsesquikarbonat
E501 Kaliumkarbonat
E501 Kaliumhydrogenkarbonat
E503 Ammoniumkarbonat
E503 Ammoniumhydrogenkarbonat
E504 Magnesiumkarbonat
E504 Magnesiumhydroksidkarbonat
E507 Saltsyre
E508 Kaliumklorid
E509 Kalsiumklorid
E511 Magnesiumklorid
E512 Tinnklorid
E513 Svovelsyre
E514 Natriumsulfat
E514 Natriumhydrogensulfat
E515 Kaliumsulfat
E515 Kaliumhydrogensulfat
E516 Kalsiumsulfat
E517 Ammoniumsulfat
E520 Aluminiumsulfat
E521 Aluminiumnatriumsulfat
E522 Aluminiumkaliumsulfat
E523 Aluminiumammoniumsulfat
E524 Natriumhydroksid
E525 Kaliumhydroksid
E526 Kalsiumhydroksid
E527 Ammoniumhydroksid
E528 Magnesiumhydroksid
E529 Kalsiumoksid
E530 Magnesiumoksid
E535 Natriumferrocyanid
E536 Kaliumferrocyanid
E538 Kalsiumferrocyanid
E541 Natriumaluminiumfosfat, surt
E551 Silisiumdioksid
E552 Kalsiumsilikat
E553a Magnesiumsilikat
E553a Magnesiumtrisilikat
E553b Talkum
E554 Natriumaluminiumsilikat
E555 Kaliumaluminiumsilikat
E556 Kalsiumaluminiumsilikat
E558 Bentonit
E570 Fettsyrer
E574 Glukonsyre
E575 Glukono-delta-lakton
E576 Natriumglukonat
E577 Kaliumglukonat
E578 Kalsiumglukonat
E579 Jernglukonat
E585 Jernlaktat
E620 Glutaminsyre
E621 Mononatriumglutamat
E622 Monokaliumglutamat
E623 Kalsiumdiglutamat
E624 Monoammoniumglutamat
E625 Magnesiumdiglutamat
E626 Guanylsyre
E627 Dinatriumguanylat
E628 Dikaliumguanylat
E629 Kalsiumdiguanylat
E630 Inosinsyre
E631 Dinatriuminosinat
E632 Dikaliuminosinat
E633 Kalsiuminosinat
E634 Kalsium-5'ribonukleotider
E635 Dinatrium-5'-ribonukleotider
E640 Glysin
E640 Natriumglysinat
E650 Sinkacetat
E900 Dimetylpolysiloksan
E901 Bivoks
E902 Kandelillavoks
E903 Karnaubavoks
E904 Shellak (skjellakk)
E905 Mikrokrystallinsk voks
E907 Hydrogenert poly-1–decen
E912 Montansyreestere
E914 Oksidert polyetylenvoks
E920 L-Cystein
E920 L-Cysteinhydroklorid
E927b Karbamid
E938 Argon
E939 Helium
E941 Nitrogen
E942 Dinitrogenoksid
E943a Butan
E943b Isobutan
E944 Propan
E948 Oksygen
E949 Hydrogen
E950 Acesulfam K (acesulfamkalium)
E951 Aspartam
E952 Syklamat
E952 Syklaminsyre
E952 Syklaminsyre og syklamater
E952 Kalsiumsyklamat
E952 Natriumsyklamat
E953 Isomalt
E954 Kaliumsakkarin
E954 Kalsiumsakkarin
E954 Natriumsakkarin
E954 Sakkarin
E954 Sakkarin og sakkarinater
E955 Sukralose
E957 Taumatin
E959 Neohesperidin DC
E962 Salt av aspertam-acesulfam
E965 Maltitol
E965 Maltitol og maltitolsirup
E965 Maltitolsirup
E966 Laktitol
E967 Xylitol
E999 Kvillajaekstrakt
E1103 Invertase
E1103 Invertase-stoffgruppe
E1105 Lysozym
E1200 Polydekstrose
E1201 Polyvinylpyrrolidon
E1202 Polyvinylpolypyrrolidon
E1404 Oksidert stivelse
E1410 Monostivelsesfosfat
E1412 Distivelsesfosfat
E1413 Fosfatert distivelsesfosfat
E1414 Acetylert distivelsesfosfat
E1420 Acetylert stivelse
E1422 Acetylert distivelsesadipat
E1440 Hydroksypropylstivelse
E1442 Hydroksypropyldistivelsesfosfat
E1450 Natriumoktenylsuksinatstivelse
E1451 Acetylert oksidert stivelse
E1505 Trietylsitrat
E1517 Glyseryldiacetat
E1518 Glyseryltriacetat
E1519 Benzylalkohol
E1520 Propan-1,2-diol

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer (2)

skrev Einar Skarstad Egeland

Bør få endra starten av lista over E-stoffene, nå står første E-stoff som en slags overskrift for de andre E-stoffene. E100 bør skrives med samme type skrift som de andre.

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg