Asteno-emosjonelt syndrom, et knippe av symptomer som kan oppstå som en følge av ulike former for hjerneskader. Symptomene er dels asteni-lignende symptomer slik som problemer med konsentrasjon og hukommelse og treg tankegang, samtidig som det foreligger en følelse av utmattelse med økt trettbarhet ved mentale anstrengelser. Samtidig forekommer det også emosjonelle symptomer slik som økt irritabilitet og følelsesmessig ustabilitet (faller lett i gråt, blir svært lett beveget). Symptomene bedres i noen grad over tid, men hos enkelte kan de bestå og kreve særskilt behandling (stimulerende legemidler mot asteniplager; stemningsstabiliserende legemidler av typen selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) ved uttalte og persisterende emosjonelle symptomer.