Asynergi, manglende evne til samarbeid (synergi) mellom organer, særlig muskler. Et slikt manglende samspill er et alminnelig symptom ved sykdom i lillehjernen.