Ateromatose, betegnelse på tidlig stadium i utvikling av aterosklerose. Prosessen består vesentlig av fettavleiring og betennelsesceller, og inneholder lite bindevev og kalk.