Bakterievaksine, oppslemming av bakterier eller bakterielle komponenter som sprøytes inn for å stimulere til immunitet mot senere angrep av samme bakterieart. Noen bakterievaksiner inneholder drepte bakterier. Andre bakterievaksiner, som f.eks. BCG-vaksinen, inneholder levende, svekkede bakterier som ikke fremkaller sykdom, men immunitet. Komponenter som brukes i vaksiner, kan være karbohydratholdige kapsel-polysakkarider eller proteiner med eller uten en fett-komponent. Vaksineeffekten kan forsterkes ved å koble vaksinekomponenten til et annet immunogent bæremolekyl. Se også vaksine.