Bariumgrøt, suspensjon av bariumsulfatkrystaller, krystallfragmenter og forskjellige tilsetningsstoffer. Brukes som kontrastmiddel i røntgenundersøkelser av mage-tarmkanalen. Finnes i en rekke kommersielt tilgjengelige blandinger med forskjellig viskositet, klebeevne, overflatespenning, stabilitet og smak.