bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste er en tjeneste som ivaretar oppgaver tillagt verne- og helsepersonell i arbeidsmiljøloven. Tjenesten skal ifølge Forskrift for verne- og helsepersonell bistå arbeidsgiver og arbeidstaker når det gjelder overvåking av forhold knyttet til arbeidstakernes sikkerhet og helse, kontroll av arbeidstakernes helse, og forebyggende arbeid som omfatter helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Videre skal bedriftshelsetjenesten delta i bedriftsintern attføring og utforming av arbeidsplasser til yrkesvalghemmede.

Bedriftshelsetjenesten har vanligvis ikke noe ansvar for behandling av sykdom hos arbeidstakerne. Et unntak fra dette finnes i petroleumsvirksomheten der operatørselskapet ikke bare har ansvar for å organisere bedriftshelsetjeneste, men også for helsemessig beredskap og helsetjeneste på offshoreinstallasjonene. Se offshorehelsetjeneste.

Ordninger

Det er arbeidsgiveren som har ansvaret for å opprette bedriftshelsetjeneste. Arbeidsgiver kan ivareta denne oppgaven gjennom selv å tilsette verne- og helsepersonell og på den måten organisere det som kalles en «egenordning», eller ved å knytte seg til en felles bedriftshelsetjenesteordning, en «fellesordning».

I Norge er det ingen allmenn plikt til å organisere bedriftshelsetjeneste på alle arbeidsplasser. Det er bestemt at arbeidsplasser innen visse utsatte næringer, som for eksempel skogbruk, gruvedrift, visse industri- og transportvirksomheter og næringsmiddelbedrifter, skal ha bedriftshelsetjeneste.

Noen bedrifter har ordninger der bare en lege er tilknyttet, og som ikke trenger ha noen forebyggende oppgaver. Dette kalles gjerne personallegeordninger og må ikke forveksles med bedriftshelsetjeneste.

Ansatte i bedriftshelsetjenesten skal ifølge arbeidsmiljølovens bestemmelser ha en fri og uavhengig stilling. Dette er fastsatt for å sikre at de kan være i stand til å påpeke risikoforhold uavhengig av instruksjoner fra de som er ansvarlig for å utbedre forholdene. Verne- og helsepersonell skal således ikke ha driftsansvar for tjenesteytings- eller produksjonsprosesser som utføres av ansatte som de skal ha tilsyn med.

Tverrfaglighet

Opprinnelig var bedriftshelsetjenesten en bedriftslegeordning. I dag består bedriftshelsetjenesten av forskjellige profesjoner. Leger (arbeidsmedisinere), sykepleiere, fysioterapeuter og teknisk personell (ingeniør, yrkeshygieniker) kan være ansatt i bedriftshelsetjenesten. Dette er nødvendig fordi helse, miljø og sikkerhetsarbeidet i en bedrift ikke bare er et medisinsk tema. Tverrfaglige team er ofte en nødvendighet for å bistå med riktig kompetanse i forebyggende arbeid i bedriftene.

Helsepersonell ansatt i bedriftshelsetjenesten har samme taushetsplikt som annet helsepersonell og er for øvrig underlagt helsepersonellovgivningen.

Tilsyn

Fylkeslegene fører tilsyn med helsepersonellet i bedriftshelsetjenesten på samme måte som med annet helsepersonell. Arbeidstilsynet fører tilsyn med tjenesteytingen fra bedriftshelsetjenesten for landbaserte næringer. Petroleumstilsynet fører tilsyn med bedriftshelsetjenesten i offshoreindustrien.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg