Bedriftshelsetjeneste, tjeneste som ivaretar oppgaver tillagt verne- og helsepersonell i arbeidsmiljøloven. Tjenesten skal ifølge Forskrift for verne- og helsepersonell bistå arbeidsgiver og arbeidstaker når det gjelder overvåking av forhold knyttet til arbeidstakernes sikkerhet og helse, kontroll av arbeidstakernes helse, og i forhold til forebyggende arbeid som omfatter helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Videre skal bedriftshelsetjenesten delta i bedriftsintern attføring og utforming av arbeidsplasser til yrkesvalghemmede.

Bedriftshelsetjenesten har vanligvis ikke noe ansvar for behandling av sykdom hos arbeidstakerne. Et unntak fra dette finnes i petroleumsvirksomheten der operatørselskapet ikke bare har ansvar for å organisere bedriftshelsetjeneste, men også for helsemessig beredskap og helsetjeneste på offshoreinstallasjonene. Det er arbeidsgiver som har ansvaret for å opprette bedriftshelsetjeneste. Arbeidsgiver kan ivareta denne oppgaven gjennom selv å tilsette verne- og helsepersonell og på den måten organisere det vi kaller en «egenordning», eller ved å knytte seg til en felles bedriftshelsetjenesteordning, en «fellesordning».

I Norge er det ingen allmenn plikt til å organisere bedriftshelsetjeneste på alle arbeidsplasser. Det er bestemt at arbeidsplasser innen visse utsatte næringer, som f.eks. skogbruk, gruvedrift, visse industri- og transportvirksomheter og næringsmiddelbedrifter, skal ha bedriftshelsetjeneste.

Ansatte i bedriftshelsetjenesten skal ifølge arbeidsmiljølovens bestemmelser ha en fri og uavhengig stilling. Dette er fastsatt for å sikre at de kan være i stand til å påpeke risikoforhold uavhengig av instruksjoner fra de som er ansvarlig for å utbedre forholdene. Verne- og helsepersonell skal således ikke ha driftsansvar for tjenesteytings- eller produksjonsprosesser som utføres av ansatte som de skal ha tilsyn med.

Opprinnelig var bedriftshelsetjenesten en bedriftslegeordning. I dag består bedriftshelsetjenesten av forskjellige profesjoner. Leger (arbeidsmedisinere), sykepleiere, fysioterapeuter og teknisk personell (ingeniør, yrkeshygieniker) kan være ansatt i bedriftshelsetjenesten. Dette er nødvendig fordi helse, miljø og sikkerhetsarbeidet i en bedrift ikke bare er et medisinsk tema. Tverrfaglige team er ofte en nødvendighet for å bistå med riktig kompetanse i forebyggende arbeid i bedriftene.

Helsepersonell ansatt i bedriftshelsetjenesten har samme taushetsplikt som annet helsepersonell og er for øvrig underlagt helsepersonellovgivningen.

Fylkeslegene fører tilsyn med helsepersonellet i bedriftshelsetjenesten på samme måte som med annet helsepersonell. Arbeidstilsynet fører tilsyn med tjenesteytingen fra bedriftshelsetjenesten for landbaserte næringer. Petroleumstilsynet fører tilsyn med bedriftshelsetjenesten i offshoreindustrien.

Noen bedrifter har ordninger der bare en lege er tilknyttet, og som ikke trenger ha noen forebyggende oppgaver. Dette kalles gjerne personallegeordninger og må ikke forveksles med bedriftshelsetjeneste.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.