Benign, godartet. Betegnelsen brukes spesielt om svulster. En benign svulst er velavgrenset. Den kan ikke vokse inn i omgivende vev, men trykker dette til siden («pushing border»). Den kan heller ikke spre seg og danne metastaser. Ved en mikroskopisk undersøkelse vil en se at benigne svulster ligner på det vevet de går ut fra. I klinisk dagligtale brukes benign også om sykdommer som har et relativt uproblematisk forløp.