Benzheksol, legemiddel med antikolinerg virkning (se også acetylkolin), brukes ved Parkinsons sykdom.