Benzheksol er et legemiddel med antikolinerg virkning (se også acetylkolin) og brukes ved Parkinsons sykdom.