Benzokain, krystallinsk stoff med smeltepunkt 89–92 °C. Tidligere brukt som lokalt bedøvelsesmiddel på hud og slimhinner. Kjemisk betegnelse: 4-aminobenzosyreetylester.