Beskjeftigelsesdelir, forvirringstilstand (delirium) som er preget av legemlig uro og overaktivitet som oftest er av meningsløs og lite målrettet karakter. Se delirium.