Bimanuell, med begge hender; f.eks. bimanuell palpasjon, å bruke begge hender til å kjenne med.