Binyresykdommer er sykdommer i binyrene som ofte forårsaker ulike hormonelle avvik med generaliserte symptomer, blant annet Addisons sykdom, adrenogenitalt syndrom, primær hyperaldosteronisme, Cushings syndrom, feokromocytom.