Bioingeniør, tittel beskyttet ved lov på person med autorisasjon som bioingeniør etter bestemmelsene i helsepersonelloven. Før autorisasjon blir gitt, må vedkommende som hovedregel ha oppnådd vitnemål som bioingeniør fra høyskole. Bioingeniører arbeider i medisinske laboratorier og står for det tekniske arbeidet i medisinske laboratorier, prøvetaking, analysearbeid og veiledning til pasienter og annet helsepersonell. De fleste bioingeniører arbeider på sykehus og legesentre, men også i forskning, veterinærmedisin, næringsmiddelkontroll og farmasøytisk industri. Utdanningen er treårig og gis ved flere av landets høgskoler. Fysiokjemiker er eldre tittel.