Biotransformasjon er kjemiske forandringer (transformasjon) av legemidler og giftstoffer i levende organismer. Se legemiddelmetabolisme.