Biotransformasjon, kjemiske forandringer (transformasjon) av legemidler og giftstoffer i levende organismer. Inndeles i fase-1-metabolisme, som er en kjemisk modifikasjon ved oksidasjon, reduksjon eller hydrolyse, og fase-2-metabolisme, som er en syntetisk reaksjon hvor legemiddelet konjugeres til f.eks. glukuronsyre. Biotransformasjon kan føre til aktivering av legemiddel som inntas i inaktiv form (såkalt pro-drug) slik at det blir terapeutisk aktivt eller toksisk, eller til inaktivering slik at terapeutisk og toksisk virkning opphører, se også farmakokinetikk.