Blandet personlighetsforstyrrelse, personlighetsforstyrrelse som innebærer vedvarende forstyrrelser i være-, tenke- og handlemåte. Forstyrrelsene fører til betydelig plagsomme symptomer og eventuelt funksjonsproblemer. Men blandet personlighetsforstyrrelse viser ikke de spesifikke mønstrene en ser ved såkalte spesifikke personlighetsforstyrrelser som for eksempel dyssosial personlighetsforstyrrelse og dramatiserende personlighetsforstyrrelse.