Blikksentrum, områder i hjernebark eller hjernestamme som dirigerer øynenes samordnede (konjugerte) bevegelser. Blikksentrene for horisontale og vertikale øyebevegelser ligger i hjernestammen (i hjernebroen (pons) og midthjernen (mesencephalon)), nær kjernene med motornevroner som styrer de ytre øyemusklene.