Bradyartri, abnormt langsom, bokstaverende tale som oftest en følge av hjernesykdom. Begrepet brukes synonymt med bradyfasi, bradyfrasi, bradyglossi og bradylali.