Bronkialangiografi, angiografi av bronkialarteriene som normalt avgår fra aorta i brysthulen og fører arterieblod til bronkier og lungevev. Undersøkelsen gjøres ved mistanke om karmisdannelser i lungene og ved enkelte tilstander med blodig oppspytt.