Cerebrovaskulær er innen anatomien betegnelse på noe som har med hjernens blodårer å gjøre.