Cis-fettsyre, (av cis), betegnelse på den isomere formen av umettede fettsyrer der hydrogenatomene er plassert på samme side av et plan gjennom dobbeltbindingen slik at fettsyren i romperspektiv vil se vridd ut. De fleste umettede fettsyrer forekommer naturlig i cis-form, mens trans-fettsyrer dannes under hydrogenering (herding). Strukturen har betydning både ernæringsmessig og for fettets funksjonelle egenskaper i næringsmiddelproduksjon. Ernæringsmessig anbefales cis-formen.