Crus, ben (underekstremitet), det samme som leggen.