Deglovingskade, bløtdelsskade der hud og underhudsvev er fullstendig løsnet fra underliggende muskelhinner. Skaden forekommer hyppigst i forbindelse med trafikkulykker der huden over benet eller armen utsettes for stor vridningskraft. Store deler av den løse huden og underhud vil kunne miste tilstrekkelig blodtilførsel slik at vevet dør. Det vil ofte bli nødvendig med omfattende rekonstruktive inngrep.