Rekonstruktiv kirurgi, kirurgiske teknikker og metoder der hensikten er å gjenopprette/bedre en tapt eller redusert funksjon. I hovedsak er det plastikkirurger som benytter metodene. Det er utviklet en rekke ulike teknikker og metoder for å rekonstruere ulike vevsdefekter på kroppen. Sentralt er bruken av ulike vevslapper som forflyttes fra et donorsted til området der det mangler vev. Eksempel på rekonstruktiv kirurgi er ved medfødte misdannelser som leppe-kjeve-ganespalte og øredeformiteter, gjenoppbygging etter gjennomgått behandling for brystkreft (se brystrekonstruksjon) og ved større ulykker der bruk av frie vevstransplantater kan hindre amputasjon av ekstremiteter.