Dekompensasjon, at man ikke greier å kompensere for en nedsatt organfunksjon, f.eks. hjertesvikt.