Dorsolateral er en angivelse av beliggenhet på hver side baktil (for eksempel nyrene).