Les hovedartikkelen

ante-

Ante- er en forstavelse som betyr at noe befinner seg foran eller finner sted før noe annet. Eksempel: lårbeinets anteversjonsvinkel. .

deviasjon

Deviasjon betegner et avvik eller en avbøyning til siden. Eksempler: standarddeviasjon (på norsk vanligvis standardavvik) er et mål som angir hvor langt de enkelte verdiene i gjennomsnitt ligger fr...

dexter

Dexter er latin for 'høyre'. Begrepet brukes særlig i medisinen for å betegne noe som ligger til høyre, i motsetning til sinister, som betyr 'venstre'. Adjektivet er dekstral, 'som hører til høyre ...

dorsolateral

Dorsolateral er en angivelse av beliggenhet: 'baktil' og 'på hver side' (som for eksempel nyrene). .

infra-

Infra betyr 'nedenfor', 'under', og brukes mest som et prefiks. Eksempel: musculus infraspinatus. .

interior

Interior er et latinsk adjektiv, komparativ av intra, 'innvendig, det indre'. .

kaudal

Kaudal er en anatomisk betegnelse for at et organ eller en kroppsdel ligger lenger nede, "nærmere halen", bort fra hodet, i forhold til noe annet. For eksempel ligger blindtarmen kaudalt i forhold ...

kranial

Kranial betyr at noe tilhører eller har noe med hodeskallen (kraniet) å gjøre. I anatomien betyr kranial 'i retning hodet', eller at noe ligger nærmere hodet enn noe annet. For eksempel ligger hjer...

lateral

Lateral, som hører til siden, side-. Eksempler på sammensetninger er bilateral og multilateral. .

posterior

Posterior er latin for 'bakre', 'bakerst'. Ordet brukes anatomisk for å angi at noe ligger på kroppens bakside eller lenger bak i forhold til et annet organ. Motsatt: anterior. .

rostral

Rostral brukes i anatomien om noe som ligger i retning av hodet, like ved hodet, på forsiden av hodet, og brukes ofte synonymt med begrepet kranial. Ordet kan også brukes om noe som har å gjøre med...

superfisiell

Superfisiell er innen fysiologi det samme som overflatisk eller nær overflaten. Det motsatte er profund. I underarmen vil man for eksempel skille mellom de overfladiske og de dype fingerbøyermuskle...

topografisk anatomi

Topografisk anatomi er den del av anatomien som beskriver organenes innbyrdes plassering eller beliggenhet i kroppen. Topografien gir oss mer informasjon om de anatomiske forholdene enn det et atla...