Topografisk anatomi er den delen av anatomien som beskriver hvordan organene er plassert i kroppen. Topografien gir oss mer informasjon om de anatomiske forholdene enn det et anatomisk atlas kan gi, siden den beskriver den tredimensjonale anatomien.For å kunne beskrive de topografiske forholdene, altså hvordan organene ligger og hvilken avstand de har i forhold til hverandre, hvordan det enkelte ledd bøyes og så videre, deler vi kroppen inn i tre hovedplan: et transversalplan et sagittalplan et frontalplan Alle de tre planene står vinkelrett på hverandre. Hele artikkelen