Topografisk anatomi

Topografisk anatomi er den del av anatomien som beskriver organenes innbyrdes plassering eller beliggenhet i kroppen. Topografien gir oss mer informasjon om de anatomiske forholdene enn det et atlas kan gi, da den beskriver den tredimensjonale anatomien. For å kunne beskrive de topografiske forholdene, altså hvordan organene ligger og hvilken avstand de har i relasjon til hverandre, hvordan det enkelte ledd bøyes et cetera, deler vi kroppen inn i tre hovedplan: et transversalplan, et sagittalplan og et frontalplan som alle står vinkelrett på hverandre. Hele artikkelen