Dråpehjerte, smalt, nesten loddrett og midtstilt hjerte. Tilstanden, som ikke er sykelig, kan sees ved røntgenundersøkelse. Dråpehjerte finnes særlig hos unge, utrente mennesker.