Underernæring er en tilstand der inntaket av energi (kalorier) eller protein er utilstrekkelig over tid, og som fører til tap av kroppsvekt og muskelmasse. Underernæring påvirker både fysisk og psykisk helse, og øker risikoen for komplikasjoner ved sykdom. Underernæring kan også gi redusert livskvalitet.

Årsaken til underernæring er altså en negativ balanse mellom næringsinntak og næringsbehov. Det kan skyldes for lavt matinntak, mangelfullt opptak i tarmen, økt behov for energi og protein eller en kombinasjon av disse faktorene.

Underernæring utvikler seg raskt dersom man spiser mindre enn det kroppen har behov for. Erfaringer fra sultestreikende har vist at friske mennesker kan leve i maksimalt 60 døgn uten tilførsel av mat, forutsatt at vedkommende får i seg vann. Hos syke og eldre kan underernæring utvikle seg mye raskere, da de ikke har samme evne til å bevare muskelmassen. Små barn kan bli alvorlig syke etter bare noen dager uten tilstrekkelig næring siden de har et lavere lager å tære på sammenlignet med voksne.

Forekomst

Man regner med at et sted mellom 500 millioner og én milliard mennesker på verdensbasis lider av underernæring. Tilstanden er vanligst blant barn i utviklingsland.

I Norge forekommer underernæring oftest samtidig med annen sykdom. Blant pasienter på sykehus og eldre som mottar hjelp fra hjemmetjenesten er om lag én av tre underernærte. Blant hjemmeboende eldre over 70 år er én av seks underernærte.

Typer

Det skilles mellom to hovedtyper underernæring: underernæring uten relasjon til sykdom og sykdomsrelatert underernæring. Vi skiller også mellom underernæring hos barn og underernæring hos voksne.

Underernæring uten relasjon til sykdom

Underernæring uten relasjon til sykdom skyldes for eksempel sosioøkonomiske og psykososiale faktorer, eller sult grunnet krig eller humanitære kriser.

Psykososiale og psykologiske forhold kan ha betydning for matinntaket. Blant eldre over 80 år bor en høy andel alene. Det å spise alene kan være mindre lystbetont og man får færre sosiale signaler på at det er tid for et måltid. Ensomhet kan bidra til at underernæring får utvikle seg. Sosioøkonomiske årsaker, som for eksempel fattigdom kan også medvirke til underernæring.

Sykdomsrelatert underernæring

I Norge forekommer underernæring sjelden blant unge og friske, men kan oppstå i forbindelse med akutt eller kronisk sykdom eller ved høy alder. Ved sykdom eller kirurgiske inngrep i mage-tarmkanalen kan opptak av næringsstoffer bli redusert. Samtidig kan behovet for næringsstoffer være økt som følge av betennelse i kroppen eller når man har sår eller skader som skal gro. Tygge- og svelgevansker, nedsatt matlyst, smaksforandringer, kvalme eller smerter kan føre til redusert matinntak.

Underernæring kan forekomme samtidig med alle typer sykdommer. Likevel er underernæring vanligst hos pasienter med kreft og kroniske lungesykdommer. Opptil to av tre pasienter med kreft vil utvikle underernæring i løpet av behandlingsforløpet. Andre risikofaktorer er demens, risikopreget bruk av alkohol og rusmidler, langvarige eller alvorlige sykdommer, inkludert spiseforstyrrelser og psykisk sykdom.

Symptomer og funn

Underernæring kan være vanskelig å oppdage. Det er kun en liten andel som oppdages ved kliniske undersøkelser der man måler vekt og høyde og beregner kroppsmasseindeks (KMI). Måling av vekt, muskelmasse, muskelstyrke og matinntak over tid avdekker derimot flere tilfeller av underernæring.

Viktige symptomer og funn er:

  • ufrivillig redusert matinntak
  • utilsiktet vekttap
  • tap av muskelmasse eller muskelstyrke

Underernæring svekker mange av kroppens funksjoner. Blant annet blir immunforsvaret svekket, noe som gir redusert motstand mot infeksjoner. Det fører til økt antibiotikabruk, lengre sykehusopphold og høyere dødelighet. En underernært pasient har opptil tre ganger lengre liggetid i sykehus enn en velernært pasient.

Underernæring er også forbundet med depresjon, redusert kognitiv funksjon og redusert livskvalitet. Hos unge kvinner kan hormonelle endringer og bortfall av menstruasjon være et symptom på underernæring.

Diagnostikk

Undersøkelse av overarm

Ved diagnostisering av underernæring kan man blant annet måle omkretsen rundt overarmen.

Undersøkelse av overarm
Av /Shutterstock.

Helsedirektoratet har retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring. Risiko for underernæring skal vurderes hos alle pasienter ved innleggelse på helseinstitusjoner og ved oppstart av helse- og omsorgstjenester. Malnutrition Screening Tool (MST) er det anbefalte verktøyet å bruke. Det er et spørreskjema med to spørsmål: ett om vektnedgang og ett om matlyst.

For pasienter med risiko for underernæring skal helsepersonell gjennomføre en individuell kartlegging av:

  • vekt og vektutvikling
  • beregning av kroppsmasseindeks (KMI)
  • vurdering av mat- og næringsinntak i forhold til behov
  • identifisering av faktorer som har negativ innvirkning på matinntaket

Underernæring diagnostiseres og graderes basert på ufrivillig vekttap, KMI, kroppssammensetning, i sammenheng med næringsinntak og sykdomstilstand. Det finnes egne koder for underernæring i diagnosekodeverkene for spesialisthelsetjenesten (ICD-10) og primærhelsetjenesten (ICPC).

Måling av kroppssammensetning

Vekt, høyde og KMI sier ikke noe om andelen fett og muskler i kroppen. Måling av kroppssammensetning (andel muskel- og fettmasse) gjøres ved hjelp av bioimpedans (BIA), dual-energy X-ray absorptiometry (DXA), CT- eller ultralydundersøkelse, eller ved andre antropometriske målinger. Ved oppfølging av underernærte personer er mengden og fordelingen av fett- og muskelmasse i kroppen nyttig informasjon for å planlegge vektoppgangen.

Fettlagrenes størrelse kan estimeres basert på tykkelsen av fire hudfolder: hudfoldene over triceps og biceps på overarmen, hudfolden under skulderbladet og hudfolden over hoftekammen. Målingene foretas av helsepersonell ved hjelp av et spesielt instrument som kalles kaliper eller ved å kjenne på foldene (palpasjon).

Legg- og armmuskelomkrets brukes som mål for andel muskelmasse. Armmuskelomkrets beregnes ut fra overarmsomkrets og måling av triceps' hudfoldtykkelse.

Det finnes ingen enkelt blodprøve som spesifikt viser om en person er underernært.

Behandling

Ernæringstrappen. Modell for prioritering av ernæringstiltak.

Ernæringstrappen - figur fra Helsedirektoratet.

Underernærte personer bør få individuelle tiltak for å få dekket sine næringsbehov. Behandlingen påvirker en rekke sider ved helsetilstanden og fører til økt næringsinntak, høyere vekt, bedre fysisk og mental funksjon, bedre livskvalitet, kortere liggetid på sykehus og lengre overlevelse.

Helsedirektoratet har utviklet «Ernæringstrappen» som viser foreslåtte tiltak når matinntaket er for lavt. Trappen består av syv trinn og starter med at man bør behandle underliggende faktorer. Det kan eksempelvis dreie seg om smerter, tygge- og svelgeproblemer, munntørrhet, infeksjoner i munn og svelg eller forstoppelse. I mange tilfeller er det mulig å gjøre noe med disse årsakene ved tilpasset sykepleie eller endringer i medisinbruk. De neste trinnene er måltidsmiljø og mattilbud. Tiltak her kan være spisehjelp, samspising, konsistenstilpasset mat, med mer.

Man forsøker så å dekke behovet med vanlige mat- og drikkevarer ved for eksempel å velge energi- og proteinrike matvarer (beriking) eller å tilby flere mellommåltider. Dersom man ikke dekker behovene med vanlig mat og drikke, kan man supplere med næringsdrikker, sondemat eller intravenøs ernæring. De øverste trinnene i «Ernæringstrappen» omfatter sondeernæring og intravenøs tilførsel av ernæring, og regnes som medisinsk ernæringsbehandling. Denne igangsettes og følges opp av klinisk ernæringsfysiolog og lege. Medisinske næringsmidler og næringsdrikker kan dekkes av Helfo dersom kriteriene for behov er oppfylt.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg