Drap av nyfødte er definert som drap av et barn forøvet av barnets mor ved fødselen eller innen ett døgn etter fødselen. Forbrytelsen har nedsatt strafferamme i forhold til andre drap. Kvinner som dreper sitt barn rett etter fødselen har ofte forsøkt å holde svangerskap og fødsel hemmelig. Drap av nyfødte forekom oftere i tidligere tider da det å være ugift mor var stigmatiserende og de sosiale hjelpetiltakene dårlig utbygd. De siste 25 år er det i Norge gjennomsnittlig oppdaget ett tillfelle av drap av nyfødte i året. Ved funn av lik av en nyfødt er det viktig å finne ut om barnet har levd etter fødselen. Et gjennombrudd for rettsmedisinen skjedde i 1682 da Schreuer publiserte lungeflyteprøven: dersom et barn har levd og pustet etter fødselen, flyter lungene.