Lymfocytter er en gruppe hvite blodceller som spiller en avgjørende rolle i immunsystemet. De er blant annet viktige i kampens forsvar mot smittestoff, som bakterier og virus. Det er to hovedtyper lymfocytter: B-celler og T-celler. Disse cellene tilhører det ervervede immunsystemet. Det finnes også en gruppe lymfocytter i det medfødte immunsystemet. Hele artikkelen