Ductalt carcinoma in situ, et forstadium til brystkreft, med øket celletilvekst og endret cellekontroll i brystkjertelgangene. Påvises ved vevsprøve (biopsi). Indikerer øket risiko for utvikling av brystkreft, spesielt hvis det er opphopning av brystkreft i slekten. Ved uttalte DCIS-forandringer kan det bli anbefalt å fjerne brystet (med rekonstruksjon), og/eller gi strålebehandling, for å forebygge kreftutvikling.