Dynamograf er et instrument for å registrere muskelstyrke.