Eburnasjon, økning av tettheten i brusk, som derved blir benlignende.