Edrofonium er et legemiddel som hemmer enzymet acetylkolinesterase. Middelet brukes som testsubstans for å diagnostisere sykdommen myasthenia gravis.