Edrofonium, legemiddel som hemmer enzymet acetylkolinesterase. Brukes som testsubstans for å diagnostisere sykdommen myasthenia gravis.