Endotelinreseptorhemmere, legemidler som hemmer virkningen av endotelin. Endotelinreseptor-hemmere virker ved å binde seg til endotelinreseptor og hemme den karkonstringerende virkning av endotelin. Bosentan er en hemmer av endotelin A- og B-reseptorer og brukes ved høyt trykk i lungekretsløpet.