Endotelinreseptorhemmere er legemidler som hemmer virkningen av endotelin. Endotelinreseptor-hemmere virker ved å binde seg til endotelinreseptor og hemme den karkonstringerende (sammentrekkende) virkningen av endotelin. Bosentan er en hemmer av endotelin A- og B-reseptorer og brukes ved høyt trykk i lungekretsløpet (pulmonal hypertensjon).