Endotoksoid, endotoksin som er behandlet slik at det har mistet sin giftvirkning, men beholdt sine immunologiske egenskaper.