Ervervet immundefekt, immundefekt som ikke er medfødt, men som av forskjellige grunner er ervervet etter fødselen. Underernæring og feilernæring, kreftsykdommer, cytostatikabehandling (cellegiftbehandling) og alvorlige infeksjoner er noen årsaker til at immunsystemet kan svekkes. Den ervervede immundefekten kan enten ramme den humorale eller den cellulære grenen av immunapparatet, eller eventuelt begge. Aids (Aquired Immune Deficiency Syndrome) er eksempel på en alvorlig ervervet immundefekt som særlig rammer den cellulære del av immunsystemet. Den viktigste konsekvensen av en ervervet immundefekt er nedsatt motstandskraft mot infeksjoner. Hvilke infeksjoner man blir rammet av, avhenger av defektens natur, dvs. hvilken komponent i immunsystemet som er mest svekket og hvor alvorlig defekten er.