Etylmorfin, morfinderivat med hostestillende og smertestillende virkning. Etylmorfin omdannes i organismen i varierende grad til morfin. Gjennomsnittlig vil ca. 10 % av en etylmorfindose omdannes til morfin. Dette utgjør mest sannsynlig bakgrunnen for at etylmorfin kan gi rusvirkning, særlig ved større doser, samt respirasjonshemning og overdosedød. Etylmorfinmisbruk og -avhengighet er rapportert. Medikamenter som inneholder etylmorfin, er emballasjemerket som trafikkfarlige (varseltrekant).