Følelegemer, sanseorganer i huden, som registrerer trykk, berøring og temperatur.