Familiær adenomatøs polyppose, medfødt tendens til å danne multiple utvekster med kjertelvev, såkalte adenomatøse polypper i slimhinnen i tykk- og endetarm. Skyldes dominant arvelig mutasjon i et anti-onkogen (APC, eng. adenomatous polyposis cancer, adenomatøs polypposekreft). Individer med familiær adenomatøs polyppose får tarmkreft i ung alder, såfremt ikke tykktarm og endetarm fjernes forebyggende. Det er registrert i overkant av 100 familier med familiær adenomatøs polyppose i Norge.