Familiær kombinert hyperlipidemi, en forstyrrelse i lipidomsetningen med forskjellige og til dels ukjente genetiske årsaker. Tilstanden er vanligvis kjennetegnet av forhøyede nivåer av kolesterol og triglyserid i blodet. Tilstanden forverres av overvekt, diabetes og andre livsstilfaktorer og gir økt risiko for hjerte- og karsykdom.