Familiær periodisk paralyse, periodisk opptredende kraftløshet. Dominant arvelig tilstand med plutselig kraftløshet, som kan vare fra noen timer til et døgn. Tilstanden diagnostiseres vanligvis ved at en kan påvise lavt kaliuminnhold i blodet under anfall. Det finnes likevel typer der blodets kaliuminnhold er normalt. En annen type har forhøyet kaliuminnhold (se hyperkalemisk periodisk paralyse). Tilstanden sees for eksempel i forbindelse med stress og kulde, ved hvile etter sterk muskelbruk og etter måltider som er rike på karbohydrater. Tilstanden er mest uttalt hos menn.