Hyperkalemisk periodisk paralyse, sjelden, arvelig, dominant tilstand med anfall av muskelsvakhet. Anfallene er kortvarige, og de kommer oftest på dagtid. Under anfallene har blodet økt innhold av kalium og av enzymet kreatinkinase. Tilstanden opptrer i forbindelse med sult og etter uvanlige anstrengelser. De fleste pasientene får symptomer før 10-årsalderen, og de bedres med årene. Symptomene er mest uttalt hos menn. Se også familiær periodisk paralyse.