Fenotiazinderivater er den viktigste gruppe av nevroleptika, midler som brukes i behandlingen av sinnslidelser. De ble innført i psykiatrien 1952. Det første syntetiske fenotiazinderivat var klorpromazin. Senere er mange andre preparater kommet til. Stoffene påvirker og demper psykotiske symptomer som vrangforestillinger, sansebedrag, tankeforstyrrelser med mer.